นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

สิทธิความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งใน Value ของบริษัท อัสทราลพูด (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ใน Fluidra Group ซึ่งบริษัทแม่คือ FLUIDRA S.A. (ชมเว็บไซต์ของ Fluidra Group ได้ที่ www.fluidra.com)

จุดประสงค์ของนโยบายนี้ คือ เพื่ออธิบายวิธีการที่ Fluidra ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมจากผู้ใช้ หรือจากโพสต์บนหน้าเว็บไซต์ pro.fluidra.com ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลด้วยระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณยินยอมตามที่อธิบายด้านล่างในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในแต่ละรูปแบบ

2. ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นส่วนตัว

Fluidra มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Fluidra Group

ดังนั้น Fluidra จึงดำเนินการตามหลักการดังต่อไปนี้ โดยให้ความเป็นส่วนตัวเป็นพื้นฐานหลักของการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด

 • ความโปร่งใสในการประมวลผลข้อมูลเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เราจะต้องแจ้งให้คุณทราบถึงจุดประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปประมวลผลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลอย่างเคร่งครัดตามจุดประสงค์ที่เราได้แจ้งคุณเท่านั้น
 • ไม่มีการบังคับให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมุลเพื่อให้บริการเฉพาะตามที่คุณร้องขอ
 • เราจะแนะนำวิธีการให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ จำหน่าย หรือด้วยวิธีการอื่นใดแก่บุคคลที่สามเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ให้บริการของ Fluidra มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการเฉพาะ แต่ไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาจะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

  Fluidra รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามคำขอของคุณ และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  a) เพื่อตอบคำถามหรือคำขอของคุณ ที่สอบถามเข้ามาผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

  b) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา รวมถึงการให้บริการและข้อมูลบนหน้าเว็บให้ดียิ่งขึ้น

  ในบางโอกาส อาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือตามสัญญาระหว่างคุณและบริษัทของเรา

  ในกรณีอื่น ๆ เราจะสอบถามความยินยอมจากคุณก่อนทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทุกครั้ง

  3. การส่งข้อความทางการตลาด

  ในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด อาจให้คุณลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงโฆษณาของบริษัท ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวจะถูกส่งให้คุณก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น

  ในกรณีที่คุณกดยินยอม Fluidra จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ธุรกิจ และบริการของเราให้กับคุณตามความต้องการของคุณ

  คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยกดที่ลิงก์หรือปุ่มเพื่อยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรือเพิกถอนการยินยอมผ่านช่องทางต่อไปนี้:

  (i) ส่งอีเมลขอเพิกถอนการยินยอมไปยัง dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) ส่งจดหมายไปยังที่อยู่ Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona)

  4. การตัดสินใจโดยอัตโนมัติและการสร้างโปรไฟล์

  บริการบางอย่างอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจบางอย่างจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์

  ข้อมูลของคุณอาจถูกประมวลผลเพื่อสร้างโปรไฟล์ขึ้นสำหรับการตรวจสอบพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ โดยการแสดงหน้าหลักของสินค้าที่คุณอาจสนใจ จากการสังเกตพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณหรือข้อมูลจากคุกกี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล dataprivacy@fluidra.com.

  5.ระยะเวลาการประมวลผลและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

  Fluidra ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่คุณ

  และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  แม้ว่าคุณจะขอให้เราลบข้อมูลของคุณ เราอาจจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้ภายใต้การถูกบล็อกตามที่กฎหมายกำหนด

  6. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

  ในฐานะที่ Fluidra เป็นบริษัทที่มีการบริการระดับนานาชาติ เรามีสาขาผู้ให้บริการระหว่างประเทศที่ให้บริการคุณได้จากทั่วโลก ซึ่งข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังสาขาของเราในต่างประเทศ

  อย่างไรก็ตาม Fluidra จะต้องแน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นได้รับการป้องกันที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งอาจรวมไปถึง:

  - ข้อกำหนดในสัญญาของบริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปซึ่งให้การป้องกันที่แน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

  - ข้อกำหนดในสัญญาของบริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปซึ่งให้การป้องกันที่แน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามมาตรการสำหรับการประมวลผลข้อมูลตามกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูล

  7. การใช้สิทธิและข้อร้องเรียนไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูล (AEPD)

  จากการที่ Fluidra นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปประมวลผล จึงมีกฎหมายรองรับสิทธิ์ของคุณตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  1. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (Right of access) คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรายการใดบ้าง และสามารถตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประมวลผลข้อมูลได้

  2. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (Right of rectification) คุณสามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อหากพบว่าข้อมูลนั้นผิดหรือมีการเปลี่ยนแปลง

  3. สิทธิ์ในการลบข้อมูล (Right of erasure) คุณสามารถส่งคำขอให้ทางบริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ

  4. สิทธิ์ในการคัดค้าน (Right to object) คุณสามารถคัดค้านไม่ให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแต่ละกรณี

  5. Rสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) คุณสามารถส่งคำขอให้ทางบริษัทเพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้:

  a. หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ถูกต้อง

  b. หากคุณคิดว่าทางบริษัทไม่ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  c. หากข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

  d. หากมีการใช้สิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณกำลังรอการตอบกลับจากบริษัทเกี่ยวกับเรื่องนี้

  6. สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล (Right to data portability) คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้เราโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น หากเป็นไปได้ เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าว แต่ถ้าไม่ได้ เราจะส่งข้อมูลเหล่านั้นให้คุณในรูปแบบมาตรฐาน

  เมื่อใดก็ตามที่ทางบริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณให้ความยินยอม คุณสามารถขอยกเลิกได้ตลอดเวลา แต่หากเราจะไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณได้หากไม่มีการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น

  คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้โดยส่งคำขอและสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของคุณมายัง Fluidra ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  (i) ส่งอีเมลไปยัง dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) ส่งจดหมายไปยังที่อยู่ Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona)

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่อีเมล dataprivacy@fluidra.com

  ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้สิทธิ์ขอยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุ แต่ต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อ Fluidra ได้ด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น

  คุณจะได้รับการเตือนว่าคุณสามารถเรียกร้องสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณพบว่าเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเราเพิกเฉยต่อคำขอหรือสิทธิ์ของคุณ

  8. การรักษาความลับและความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทของเรา และเราดำเนินการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นด้วยความเข้มงวดและรัดกุม รวมถึงการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้คุณมั่นใจ

  Fluidra จึงขอรับประกันว่าทางบริษัทได้มีการป้องการสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล