ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับแบบฟอร์มการติดต่อ

1. ตัวควบคุมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดย FLUIDRA

2. วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและการตอบกลับข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลต่างๆที่คุณส่งมาถึงเรา.

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณจะต้องได้รับคำยินยอมจากคุณก่อนเสมอ.

3. การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ จำหน่าย หรือด้วยวิธีการอื่นใดแก่บุคคลที่สามเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ให้บริการของ Fluidra มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการเฉพาะ แต่ไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาจะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้.

4. โปรไฟล์

ข้อมูลของคุณอาจถูกประมวลผลเพื่อสร้างโปรไฟล์ขึ้นสำหรับการตรวจสอบพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ โดยการแสดงหน้าหลักของสินค้าที่คุณอาจสนใจ จากการสังเกตพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณหรือข้อมูลจากคุกกี้.

ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์นี้ถูกทำขึ้นโดย FLUIDRA จะคำนวณการตั้งค่าที่คุณเป็นผู้กำหนดเอง แต่แพลตฟอร์มการสร้างโปรไฟล์จะถูกสร้างขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ.

5. INTERNATIONAL TRANSFERS การโอนระหว่างประเทศ

ในฐานะที่ Fluidra เป็นบริษัทที่มีการบริการระดับนานาชาติ เรามีสาขาผู้ให้บริการระหว่างประเทศที่ให้บริการคุณได้จากทั่วโลก ซึ่งข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังสาขาของเราในต่างประเทศ.

อย่างไรก็ตาม Fluidra จะต้องแน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นได้รับการป้องกันที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งอาจรวมไปถึง:

 • ข้อกำหนดในสัญญาของบริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปซึ่งให้การป้องกันที่แน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
 • ข้อกำหนดในสัญญาของบริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปซึ่งให้การป้องกันที่แน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามมาตรการสำหรับการประมวลผลข้อมูลตามกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูล
 • 6. ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูล

  ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกประมวลผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจัดการกับคำขอหรือคำถามของคุณได้อย่างทันท่วงที

  เมื่อการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลงแล้ว FLUIDRA จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในบันทึกของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและวัตถุประสงค์ทางการสำรวจตลาด โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

  7. การใช้สิทธิ์ของคุณ

  คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมของคุณมิให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้น

  คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิ์ในการลบข้อมูล สิทธิ์ในการคัดค้าน และสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้โดยส่งจดหมายไปยังที่อยู่ Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona) โดยจ่าหัวจดหมายว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือส่งอีเมลไปยัง dataprivacy@fluidra.com

  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทางงบริษัท หรือคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona) หรือส่งอีเมลไปยัง dataprivacy@fluidra.com

  นอกจากนี้คุณอาจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ หากคุณพิจารณาว่า FLUIDRA ได้ประมวลผลข้อมูลของคุณโดยฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้